Friday, 27 September 2013 21:39

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelji u obvezi su:

- voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma,
- registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama,

U registru ugovora navode se svi predmeti nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna.

- 2018 Registar ugovora
- 2017 Registar ugovora
- 2016 Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
- 2015 Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
- 2014 Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
- 2013 Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

- 2012 Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

- 2011 Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Back to top