Friday, 27 September 2013 21:12

Plan nabave

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelji u obvezi su:

-          donijeti plan nabave za proračunsku godinu te ga ažurirati po potrebi,
-          plan nabave i sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.

U planu nabave navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna bez PDV-a.


Plan nabave

Elektronički oglasnik javne nabave - Plan nabave
2017 - izmjena
2017
2016 - II izmjena
2016 - izmjena
2016
2015 - izmjena
2015
2014 - izmjena
2014
2013 - izmjena
2013
2012 - izmjena
2012
Back to top