Friday, 27 September 2013 17:08

Općinsko poduzeće

 

Trgovačko društvo za obavljanje komunalnih djelatnosti VRILO d.o.o. je osnovano od strane Općine Pirovac radi obavljanja slijedećih komunalnih djelatnosti: održavanje čistoće, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, tržnice na malo, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete, gradnja grobnih mjesta, usluge parkirališta, lučke djelatnosti, uređenje i održavanje plaža i kupališta. 
Vrilo d.o.o. vrši komunalne usluge i fizičkim osobama: održavanje vrtova, živica, drvoreda, građevinske radove i iskope, adaptacije. 
Komunalno poduzeće, započelo je s radom 1. lipnja 2007. godine i trenutno ima 6 stalno zaposlenih djelatnika.Uredovno vrijeme:

ponedjeljak  - petak od 7 - 15 sati
uredovno vrijeme sa strankama 7 - 11 sati

Kontakt info:
Direktor
Antun Klipa 
T: +385 98 308 054 
M: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Računovodstvo
Sonja Trošić
+385 98 308 054

Vrilo d.o.o.
Zagrebačka 23, 
22213 Pirovac

MB: 2191512,
OIB: 84014382315
tel. +385 22 466 155 

www.vrilo.hr

Back to top