Friday, 27 September 2013 07:55

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće Općine Pirovac je predstavničko tijelo građana i tijelo Općine Pirovac koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Pirovac.
Broj članova predstavničkog tijela mora biti neparan te je Statutom Općine Pirovac određeno da Općinsko vijeće ima jedanaest članova.
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine, odnosno mandat člana izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi te svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću. Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Temeljem odredbi Statuta Općine Pirovac, Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Sukladno provedenim izborima za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, održanim 21. svibnja 2017. godine, utvrđen je sljedeći sastav Općinskog vijeća Općine Pirovac:

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Zvonimir Dobrović, predsjednik (HNS) 
2. Boris Vukman, potpredsjednik (SDP)
3. Emilia Urem Baković (SDP)
4. Tea Livaić (HNS)
5. Matija Meić (SDP) 
6. Nikolina Meić (SDP) 
7. Martina Krpetić (HNS) 
8. Ljubica Šinkić Selman (HDZ) 
9. Mile Barić (HDZ)
10. Stipe Urem (HDZ) 
11. Ante Šparica (HSS)

Back to top