Friday, 20 September 2019 10:03

Odluka o komunalnom redu

IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju
sa zainteresiranom javnošću

----------------------------------------------------

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o komunalnom redu
Nositelj izrade akta: Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac
Naziv akta: Odluka o komunalnom redu
Početak savjetovanja: 20. rujna 2019.
Završetak savjetovanja: 20. listopada 2019.

Predmetna problematika je trenutno uređena Odlukom o komunalnom redu («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 13/11. i 8/14.). Obveza je donošenja novog usklađenog općinskog akta sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 68/18. i 110/18. – Odluka USRH), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine.
Člankom 104. stavkom 1. Zakona određeno je da u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu.

Općina Pirovac Odlukom o komunalnom redu propisuje:
- uređenje naselja,
- uređenje i korištenje površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine Pirovac te
održavanje reda na tim površinama,
- korištenje javnih parkirališta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,
- održavanje čistoće i čuvanje javnih površina, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih
površina,
- mjere za održavanje komunalnog reda koje poduzima komunalni redar te
- prekršajne odredbe.

Savjetovanje o prijedlogu nove Odluke o komunalnom redu tiče se svih žitelja Općine Pirovac.
Prijedlozi i mišljenja vezani uz ovaj prijedlog Odluke o komunalnom redu, ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta, može se dostaviti elektronskim putem na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Općine Pirovac Izvješće o savjetovanju s javnošću.

PRILOZI

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju
Back to top