Nove medalje za karate školu Pirovac

članovi karate škole "Pirovac" imali su uspješan nastup na Međunarodnom karate turniru "Dalmacija open" koji je održan proteklog vikenda u Splitu.
Postignuti su  sljedeći rezultati: 

Lista kandidata za dodjelu stipendija

Na temelju članka 10. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 13/14.), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Pirovac utvrđuje

LISTU KANDIDATA
za dodjelu stipendija Općine Pirovac

Nove medalje za karate školu Pirovac

Proteklog vikenda u Čavlima kod Rijeke održan je Međunarodni karate turnir "5. Grobničan kup". Uspješan nastup imali su  i članovi karate škole "Pirovac".

OBJAVA javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna (II) PPUOP

Na temelju članka 96. stavaka 3. i 4. i članka 113. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13. i 65/17.) i točke 6. Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac za javnu raspravu (KLASA: 350-02/16-01/04, URBROJ: 2182/11-03-17-25, od 5. listopada 2017. godine), Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje JUO Općine Pirovac objavljuje

Back to top