ZAKLJUČAK o utvrđivanju (novog) Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran

Na temelju članka 105. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13. i 65/17.), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 8/15.) i članka 47. stavka 3. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13.), općinski načelnik Općine Pirovac donosi 

ZAKLJUČAK 
o utvrđivanju (novog) Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja 
Ugostiteljsko turističke zone Miran 

Kreće cjelogodišnja naplata parkinga na području Pirovca

Nastavno na donesenu Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja na 6. sjednici Općinskog vijeća Općine Pirovac od 14. prosinca 2017. godine, na 2. sjednici Skupštine tvrtke Vrilo d.o.o. donesen je novi Cjenik parkirnih usluga čime su stvoreni uvjeti za cjelogodišnju naplatu parkinga.

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran provedena je u periodu od 19. listopada 2017. godine do 30. listopada 2017. godine. Osam (8) dana   prije početka javne rasprave, Nositelj izrade objavio je Obavijest o provođenju ponovne javne rasprave sa svim relevantnim podacima.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac

Javna  rasprava  o  Prijedlogu  Izmjena  i  dopuna  (II)  Prostornog  plana  uređenja  Općine Pirovac  provedena  je  u  periodu  od  19.  listopada  2017.  godine  do  30.  listopada  2017. godine.  
Sukladno  članku  96.  Zakona,  osam  (8)  dana  prije  početka  javne  rasprave,  Nositelj  izrade objavio je Obavijest o provođenju javne rasprave sa svim relevantnim podacima u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Ministarstva i Općine Pirovac.

Back to top