OBAVIJEST o upisu djece u vrtić

 OBAVIJEST 

Prijava za uključivanje djece u vrtić 
za pedagošku godinu 
2017./2018. 

OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac

Na temelju članka 29. stavaka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11. – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Pirovac raspisuje

OGLAS
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac

Krenuli radovi na obnovi župne crkve Gospe Karmelske

Općina Pirovac ovog proljeća raspisala je javnu nabavu za izvođača radova na projektu sanacije Crkve Gospe Karmelske smještenoj u kulturno-povijesnoj jezgri Pirovca.
Ukupna vrijednost radova koje je će se izvesti na sanaciji crkve je oko milijun kuna, a sredstva osim općine osiguralo je i Ministarstvo kulture i to 120 tisuća kuna. Radove izvodi zagrebačka tvrtka Ranus d.o.o..

Proglašena elementarna nepogoda za područje Općine Pirovac

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N/N broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (N/N broj 73/97 i 174/04) i članka 50. Statuta Šibensko - kninske županije župan Šibensko - kninske županije dana 05. svibnja 2017. donosi Odluku o proglašenju elementarne nepogode.

Back to top