Nove medalje članova karate škole Pirovac

U organizaciji karate kluba "Ri-Croatia" iz Rijeke u sportskoj dvorani Kostrena održan je međunarodni karate turnir "Rijeka cup 2017".

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnoga prostora

Na temelju Odluke o provođenju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnoga prostora (KLASA: 372-03/17-01/01, URBROJ: 2182/11-03-17-1, od 10. svibnja 2017. godine), Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Pirovac objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnoga prostora

OBAVIJEST o upisu djece u vrtić

 OBAVIJEST 

Prijava za uključivanje djece u vrtić 
za pedagošku godinu 
2017./2018. 

OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac

Na temelju članka 29. stavaka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11. – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Pirovac raspisuje

OGLAS
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine PirovacIzvješće udruga građana za 2017. godinu 

   
Back to top