2. sastanak Partnerskog odbora

Općina Pirovac potpisala je ugovor sa AZRA-om, varaždinskom razvojnom agencijom za izradu Strategije razvoja Općine Pirovac 2014 – 2020. Ovo je dokument od iznimne važnosti koji će definirati trenutni stupanj razvoja i usmjeravati cjelokupan budući razvoj Općine do 2020. godine.  

Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama

Šibensko-kninska županija je u suradnji s Ministarstvom turizma i Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije pokrenula izradu Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama s ciljem jačanja konkurentnosti turističkih destinacija naše Županije.

Odlukom FZOEU-a odobreno nam je 93.480,00 kn za nabavu komunalne opreme

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Općini Pirovac odobrio je sredstva za nabavu komunalne opreme - kontejnera i kompostera za sakupljanje otpada na području Općine Pirovac. 

IZVANREDNO IZVJEŠĆE

PREDMET: Pojašnjenje obavijesti javnosti Zavoda za javno zdravstvo Šibensko–kninske županije 

Back to top