Projektna dokumentacija aglomeracije Pirovac - Tisno - Jezera

U okviru Operativnog programa "Zaštita okoliša" 2007 - 2013. prioritetna os 2. Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama, Ministarstvo poljoprivrede je na temelju Izvješća o provedenoj procjeni projekta odobrilo sufinanciranje  "Studijsko projektne dokumentacije aglomeracije Pirovac - Tisno - Jezera". Dodijeljena bespovratna sredstva iz fondova Europske unije iznose maksimalno 5.364.741,00 kn. 

Akcija darivanja krvi

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

10. rujna 2014. (srijeda, 13.00 - 14.30 sati)
Prostorije DVD-a Pirovac

Organizator KLUB DDK "ZLOSELO" Pirovac

 

Obavijest korisnicima pomoći za troškove ogrjeva

Novim Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13.), pravo na troškove ogrjeva, u iznosu od 950,00 kuna, ostvaruju isključivo korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva

Projektni dan Plave Zastave

Projektni dan Plave zastave održan je 25.08 na glavnoj pirovačkoj plaži Lolić. Sudjelovalo je oko 20-ak djece što vrtićke što osnovnoškolske dobi.

Back to top