Stigli prvi nalazi: voda je dobra za higijenu

Dosad zgotovljeni nalazi u oba zagrebačka Zavoda pokazali da su svi analizirani uzorci ISPRAVNI na metale, BTX i ugljikovodike (nafta). Misljenja su oba Zavoda da se voda moze koristiti za higijenske svrhe! Tijekom dana će se dobiti i nalazi na pesticide i PAH za kompletnu analizu i o tome će ovisiti da li je voda i za piće. 

Voda nije za upotrebu

IZ Županijskog centra 112 izvijestili su javnost kako voda iz vodocrpilišta Jaruga nije za upotrebu. 

Poziv za prezentaciju

Zaklada Kajo Dadić poziva na prezentaciju natječaja „Naš doprinos zajednici" za dodjelu financijskih podrški građanskim akcijama. Pravo prijave imaju udruge, zaklade i ustanove u državnom vlasništvu (škole, vrtići, gradske knjižnice, domovi umirovljenika i sl.). 

Obavijest poljoprivrednicima

Sva poljoprivredna gospodarstva pa tako i obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Ministarstva poljoprivrede, korisnici sredstava za zaštitu bilja IMAJU OBVEZU AMBALAŽNI OTPAD NASTAO NAKON UPOTREBE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ZBRINUTI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN. 

Back to top