Lista kandidata za dodjelu stipendija

Na temelju članka 10. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Pirovac (KLASA: 602-01/14-01/01, URBROJ: 2182/11-03-14-1, od 27. listopada 2014. godine), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Pirovac utvrđuje 

LISTU KANDIDATA 
za dodjelu stipendija Općine Pirovac

Djed Božićnjak

Ulicama Pirovca, Kašića i Putičanja pjevaju se, iz svega glasa, božićne pjesme. To iz svjetlećih saonica pjeva šesnaest djedica. 

Prijedlog Proračuna Općine Pirovac za 2015. dostavljen na usvajanje predstavničkom tijelu

Prijedlog Proračuna Općine Pirovac za 2015. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 13.199.000,00 kuna. Predviđeno ostvarenje raspoloživih sredstava – viška prihoda iz 2014. godine iznosi 1.050.000,00 kuna. 

Akcija darivanja krvi

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi 

09. prosinca 2014. (utorak, 13.30 - 14.30 sati) 

Back to top