Zadovoljena administrativana provjera za projekt -Podrška potrebitima na području Općine Pirovac- vrijednog 1,57 milijuna kuna

oziv „Zaželi – program zapošljavanja žena" u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Zadovoljena administrativna provjera za projekt Plan za sretan dan vrijedan 1,85 milijuna kuna

U okviru operacije "Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja", koja se planira u modalitetu otvorenog trajnog Poziva, financirat će se projekti koji će doprinijeti usklađivanju obiteljskog i poslovnog života obitelji s uzdržavanim članovima rane i predškolske dobi kroz unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena dječjih vrtića daljnjim razvojem postojećih i/ili uvođenjem novih programa.

Nova transformatorska stanica u Vruljama

Zbog poboljšanja opskrbe korisnika električne energije na području Pirovca kreće se sa izgradnjom TS10(20)0,42kV Magistrala Pirovac. Planirani završetak radova je prije turističke sezone.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odobrilo 50 tisuća kuna Općini Pirovac

Nastavno na poziv Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i uvjetima za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2018. godini Općini Pirovac je za projekt „Uklanjanje plutača u van lučkom području pomorskog dobra u Općini Pirovac“ odobreno 49.500,00 kuna. 

Back to top