BIRAČKA MJESTA - ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA - PIROVAC

Biračka mjesta određuju Izborno povjerenstvo Grada Zagreba te gradska i općinska izborna povjerenstva, svako izborno povjerenstvo na svom području.

Nove medalje članova karate škole Pirovac

U organizaciji karate kluba "Ri-Croatia" iz Rijeke u sportskoj dvorani Kostrena održan je međunarodni karate turnir "Rijeka cup 2017".

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnoga prostora

Na temelju Odluke o provođenju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnoga prostora (KLASA: 372-03/17-01/01, URBROJ: 2182/11-03-17-1, od 10. svibnja 2017. godine), Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Pirovac objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnoga prostora

OBAVIJEST o upisu djece u vrtić

 OBAVIJEST 

Prijava za uključivanje djece u vrtić 
za pedagošku godinu 
2017./2018. Izvješće udruga građana za 2017. godinu 

   
Back to top