Natječaj za donacije Svjetlo na zajedničkom putu 2015

Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisuje Javni natječaj za dodjelu donacija udrugama, klubovima i ustanovama u 2015. godini. Natjecati se mogu udruge, klubovi i ustanove, registrirani u Republici Hrvatskoj, prema uvjetima navedenima u oglasu za natječaj

Nastavljeni radovi na uređenju vodotoka Bristovac (Jaruga)

Nastavno na zaključke radnog kolegija imeđu vodstva Općine Pirovac i predstavnika Hrvatskih voda vremenski uvjeti su napokon omogućili početak radova na vodotoku Bristovac koji prolazi kroz poljoprivredna zemljišta između mjesta Kašić i Putičanje, a koji služi za prikupljanje i odvođenje viška vode sa okolnog poljoprivrednog zemljišta.

Upis novih članova u Karate školu "Pirovac"

Pozivamo Vas da se upišete u XX generaciju novih članova Karate škole "Pirovac"
Zašto?

Zato jer ….

JAVNI POZIV za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Pirovac

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08. i 61/11. – u nastavku teksta: ZSN) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Pirovac za 2015. godinu (Klasa: 112-07/15-01/01, Urbroj: 2182/11-03-15-1, od 26. siječnja 2015. godine), općinski načelnik Općine Pirovac objavljuje 

Back to top