Na izbornoj Skupštini Lag-a More249 izabrano novo vodstvo

U Gradskoj vijećnici Grada Vodica održana je 3. redovna i 1. Izborna skupština LAG-a More 249. Na mandat od dvije godine Skupština LAG-a More 249 ponovno je jednoglasno izabrala dosadašnjih 13 članova Upravnog odbora te dva nova člana Nadzornog odbora od ukupno pet.

OBAVIJEST korisnicima pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2015. godini

Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine", broj 157/13. i 152/14.), pravo na troškove ogrjeva, u iznosu od 950,00 kuna, ostvaruju isključivo korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Počinje nova školska godina 2015./2016.!

Jutros u 08h ponovno je zazvonilo školsko zvono za 114 učenika Osnovne škole Pirovac. Tom prigodom načelnik Ivan Gulam je pozdravio učenike prvog razreda:

Upis novih članova u Karate školu Pirovac

Pozivamo Vas da se upišete u XX generaciju novih članova Karate škole "Pirovac".
Zašto?

Back to top