Dječji vrtić Mendula Pirovac objavio listu primljene djece za pedagošku godinu 2015./2016.

Lista primljene djece je na oglasnoj ploči u predsoblju vrtića. Ugovori se potpisuju u prostorijama vrtića (uz predočenje potvrde o izvršenom sistematskom pregledu djeteta i zdravstvenu dokumentaciju o eventualnoj bolesti ili smetnje u razvoju djeteta) u periodu od 16. lipnja do 30. lipnja 2015. godine. 

Predan projektni prijedlog za financiranje sredstvima EU Županijskog centra za gospodarenje otpadom Bikarac

Nastavak projekta predstavlja uvođenje županijskog sustava gospodarenja otpadom jer sadržajno obuhvaća izgradnju dvaju pretovarnih stanica, postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada i nabavku specijalnih vozila za ekonomičan transport otpada. 

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dodijelilo je Općini Pirovac 90.000,00 kn za uređenje nerazvrstanih cesta

Sukladno prijavi na natječaj Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dodijelilo je Općini Pirovac 90.000,00 kn za uređenje nerazvrstanih cesta. 

FZOEU odobrio 40 tisuća kuna za nabavu komunalne opreme - kompostera

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Općini Pirovac odobrio je sredstva za nabavu komunalne opreme – kompostera za sakupljanje otpada na području Općine Pirovac. 

Back to top