Organizira se tečaj o održivoj uporabi zaštitnih sredstava

Udruga maslinara "Uljanica" Pirovac u suradnji sa Savjetodavnom službom Šibensko - kninske županije, organizira tečaj

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Pirovac za 2015. godinu

Na temelju Odluke o priznanjima Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 11/03.), Odbor za priznanja Općinskog vijeća Općine Pirovac upućuje

Članovi karate škole Pirovac osvojili novih 6 medalja

Članovi karate škole "Pirovac" osvojili su 6 medalja na Prvenstvu Dalmacije koje je održano u nedjelju 14.02.2016. u mjestu Primorski Dolac.

Zaprimljen idejni projekt Izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Pirovac – Tisno – Jezera

Trenutno na području aglomeracije Pirovac-Tisno-Jezera ne postoji izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda, niti uređaj za pročišćavanje istih. Otpadne vode se ispuštaju u more obalnim ispustima, bez ikakvog pročišćavanja ili se skupljaju u septičim jamama. Iz većeg dijela objekata se otpadne vode putem septičkih jama direktno ili indirektno ispuštaju u more. Manji broj septičkih jama je izveden propisno nepropusno. Sva tri mjesta aglomeracije nalaze se u relativno zatvorenom obalnom području tako da ovo netretirano ispuštanje otpadnih voda u more pretstavlja izuzetan problem.

Back to top