Čestitamo Međunarodni praznik rada!

Poštovane građanke i građani,

Teško je čestitati praznik rada u uvjetima kad mnogo naših prijatelja ne radi ili za svoj rad ne prima plaću, kad su radnička prava ugrožena te kad radnici svakodnevno strepe za svoja zaposlenja, a mladi razmišljaju o odlasku van granica Hrvatske. 

Energetska obnova obiteljskih kuća

Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine donijela je Vlada Republike Hrvatske 27. ožujka 2014. godine. Ciljevi Programa su utvrđivanje i analiza potrošnje energije i energetske učinkovitosti u postojećem stambenom fondu RH te utvrđivanje potencijala i mogućnosti smanjenja potrošnje energije. 

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup dijela nekretnine

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja za davanje u zakup dijela nekretnine oznake k.č. br. 601/4 k.o. Pirovac (KLASA: 940-01/15-01/01, URBROJ: 2182/11-03-15-1, od 17. travnja 2015. godine), Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Pirovac objavljuje 

Jurjeva 2015

Obilježavajući Dan Općine Pirovac i blagdan sv. Jurja, našeg zaštitnika, svima vama koji živite na ovom području srdačne čestitke i želje da poboljšane životne prilike i sveopći boljitak za koji se zalažemo, učine svakog od vas ponosnim i zadovoljnim stanovnikom naše Općine.

Back to top