Prema Institutu za javne financije općina smo sa najtransparentnijim proračunom u Šibensko-kninskoj županiji!

Institut za javne financije predstavio je danas rezultate istraživanja o transparentnosti proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave, prema kojem je Općina Pirovac s ocjenom „vrlo dobar" među 19 najotvorenijih općina u Hrvatskoj i najotvorenija općina u Šibensko-kninskoj županiji po pitanju komunikacije proračunskih sredstava. 

Ljetni vozni red sakupljanja komunalnog otpada

Obavještavaju se građani Pirovca, Kašića i Putičanja da LJETNI VOZNI RED traje od 1. lipnja do 30. rujna. 

Dječji vrtić Mendula Pirovac objavio listu primljene djece za pedagošku godinu 2015./2016.

Lista primljene djece je na oglasnoj ploči u predsoblju vrtića. Ugovori se potpisuju u prostorijama vrtića (uz predočenje potvrde o izvršenom sistematskom pregledu djeteta i zdravstvenu dokumentaciju o eventualnoj bolesti ili smetnje u razvoju djeteta) u periodu od 16. lipnja do 30. lipnja 2015. godine. 

Predan projektni prijedlog za financiranje sredstvima EU Županijskog centra za gospodarenje otpadom Bikarac

Nastavak projekta predstavlja uvođenje županijskog sustava gospodarenja otpadom jer sadržajno obuhvaća izgradnju dvaju pretovarnih stanica, postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada i nabavku specijalnih vozila za ekonomičan transport otpada. Izvješće udruga građana za 2017. godinu 

   
Back to top