JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac za 2017. godinu

Na temelju članka 5. Odluke o kriterijima i postupcima predlaganja programa javnih potreba u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac (KLASA: 230-01/15-01/02, URBROJ: 2182/11-03-15-1, od 23. rujna 2015. godine), Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele financijskih sredstava udrugama građana Općine Pirovac objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u područjima sporta, kulture
i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac
za 2017. godinu

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Pirovac za akademsku godinu 2016./17.

Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 13/14.), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Pirovac objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija Općine Pirovac za akademsku godinu 2016./17.

OBAVIJEST korisnicima pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2016. godini

Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine", broj 157/13., 152/14., 99/15. i 52/16.), pravo na troškove ogrjeva, u iznosu od 950,00 kuna, ostvaruju isključivo korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Upis novih članova u Karate školu Pirovac

Pozivamo Vas da se upišete u XXVII generaciju novih članova Karate škole "Pirovac".
Zašto?

Back to top