31 January 2018

Kreće cjelogodišnja naplata parkinga na području Pirovca

Nastavno na donesenu Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja na 6. sjednici Općinskog vijeća Općine Pirovac od 14. prosinca 2017. godine, na 2. sjednici Skupštine tvrtke Vrilo d.o.o. donesen je novi Cjenik parkirnih usluga čime su stvoreni uvjeti za cjelogodišnju naplatu parkinga.

Sve usluge moguće je ugovoriti i platiti na blagajni tvrtke Vrilo d.o.o. na adresi Kralja Krešimira IV br. 6 od 08 do 12h od ponedjeljka do petka. 

„Ovom odlukom je usluga za stanovnike Općine Pirovac pojeftinila sa dosadašnjih 525,00 kuna (sa PDV-om) za tri mjeseca kada se dosad naplaćivalo (15. lipnja do 15. rujna) na ukupnu cijenu od 300,00 kuna (sa PDV-om) za godinu dana parkiranja u bilo kojoj zoni. Također, ovim izmjenama omogućili smo i vlasnicima objekata koji nude usluge u turizmu da po cijeni od 500,00 kuna (sa PDV-om) osiguraju i parking za svoje goste ukoliko to nisu u mogućnosti osigurati na vlastitoj čestici. Ista cijena vrijedi i za sve pravne osobe što također predstavlja pojeftinjenje od dosadašnjeg cjenika. Cjenikom su osim ljetnog i zimskog režima kao i dosad ponuđene i dnevne, mjesečne i povlaštene karte uz rezervaciju (ugovor o zakupu). 

Vjerujem da će sa novim sustavom naplate parkinga svim našim mještanima i posjetiteljima osigurati bolja usluga što je i bio cilj donesenih promjena.“, rekao je načelnik Ivan Gulam. 

Sukladno odluci Općinskog vijeća Općine Pirovac donesena je Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja koja se primjenjuje od 01. siječnja 2018. godine, te će Vrilo d.o.o. kao organizator parkiranja krenuti sa naplatom ove godine iznimno zbog prilagodbe sa 01. veljače 2018. godine. 

Javna parkirališta na području Općine Pirovac na kojima se naplaćuje parkiranje svrstavaju se u dvije zone:

I. (prva) zona
II. (druga) zona. 

Ulice i lokacije koje ulaze u sustav naplate i kontrole parkiranja u I. (prvoj) zoni su:

– Trg Domovinskog rata, 
– Ulica don Balda Vijalića – do ulaza u groblje.      

Ulice i lokacije koje ulaze u sustav naplate i kontrole parkiranja u II. (drugoj) zoni su:

– Ulica kralja Krešimira IV, 
– Ulica don Balda Vijalića (iza groblja), 
– Ulica kralja Tomislava, 
– Ulica Petra Draganića Vrančića.               

Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja i Cjenik parkirnih usluga možete preuzeti na sljedećim linkovima: 

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja
Cjenik parkirnih karata

Back to top