Print this page
22 January 2018

Potpisani ugovori vrijedni 667 tisuća kuna za sufinanciranje rada i programa udruga

Danas su u Općinskoj vijećnici potpisani ugovori između općine Pirovac i udruga o financijskoj potpori programima i projektima od javnog značaja u kulturi, sportu, socijalnoj i drugoj skrbi za 2018. godinu.
U 2018. godini Općina Pirovac financirat će rad 17 udruga za što je izdvojeno 667.000,00 kn.

„Hvala vam na suradnji u protekloj godini i na svima aktivnostima koje provodite kojima se podiže kvaliteta života na području Pirovca. Čestitam vam na svim aktivnostima kojima promovirate naš Pirovac. Općina je i u ovoj godini osigurala znatna sredstva kako bi nagradili vaš volonterizam i mogli nesmetano nastaviti vaš rad za boljitak mjesta.", rekao je načelnik općine Ivan Gulam.

Općinskim proračunom predviđena su sredstva za sljedeće udruge:

 Naziv udruge

Sredstva 2018. (KN)

KUU „BEZDAN“ PIROVAC

42.000

PUHAČKI ORKESTAR PIROVAC

85.000

PJEVAČKI ZBOR „SV. JURAJ“

50.000

MNK PIROVAC

25.000

BOČARSKI KLUB „PIROVAC“

23.000

ŠRK „LUSTURA“

5.000

DSR „FORTUNA“

15.000

DSR „SPARTAN GYM“

10.000

DVD PIROVAC

335.000

OŠ PIROVAC

10.000

KDDK „ZLOSELO“

15.000

ŽUPA GOSPE OD KARMELA

10.000

HGSS STANICA ŠIBENIK

2.000

UDRUGA „DALMATINSKI TOVAR“

10.000

UDRUGA MASLINARA „ULJANICA“

10.000

LAG I LAGUR

10.000

UDRUGA UHBDDR

10.000

UKUPNO

667.000