28 September 2017

Izrađen izvedbeni projekt uređenja odmorišta „Pirovac“ na državnoj cesti DC8

U skladu s projektnim zadatkom predmet zahvata je uređenje postojećih odmorišta neposredno pred ulazak u mjesto Pirovac iz smjera Vodica. Odmorišta, odnosno priključci izvode se obostrano kao uzdužni priključak sa javne ceste (priključak iz jednog smjera – desni skretač na oba odmorišta). Planirana je dogradnja kolnika DC8 izvedbom isplitajne trake duljine cca 55 m sa „S“ prijelazom duljine 30 m. Širina dodatne trake iznosi 3.00 m.

Parkiralište se osigurava za osobne automobile i autobuse. Na ograničenom prostoru realizirano je parkiralište kapaciteta 10 pm za osobne automobile i 2 pm za autobuse. Parkiralište za osobne automobile projektirano je kao okomito parkiranje.

Neposredno uz parkiralište predviđen je višenamjenski plato odmorišta. Radi se o pješačkoj površini koja je podijeljena prema namjeni na:
-          otvoreni prostor uz perone autobusnog stajališta,
-          natkriti prostor odmorišta predviđen za smještaj klupa, stolova, prodajnog pulta, WC-a,
-          koševi i kontejneri za otpad,
-          šljunčanik za rekreaciju (dječje igralište, južno odmorište)
-          uzdužna pješačka komunikacija koja povezuje navedene sadržaje i poprečne pješačke veze sa parkiralištem

Kod definiranja dispozicije površina za odmor vodilo se računa o logičnim pješačkim trajektorijama i relativnom odnosu pojedinih sadržaja (npr. smještaj WC-a i kontejnera za otpad). 

„Zahvaljujemo se na suradnji Hrvatskim cestama i voditeljici ispostave gđi. Ireni Mudronji koje su u ovoj godini osigurali sredstva za izradu projektne dokumentacije uređenja dvaju odmorišta u našem Vrilu. Zasigurno je da će građevinska realizacija ovog projekta sa novim sanitarijama, uređenim parkiralištem, dječjim igralištem i pratećim sadržajem doprinijeti još boljoj slici Pirovca kao rastuće turističke destinacije, a doprinijeti će i sigurnosti za vozače na tom inače prilično nepreglednom dijelu državne ceste. Nadamo se da će sredstva za građevinsku realizaciju projekta biti osigurana u idućoj godini.“, rekao je načelnik Ivan Gulam.

Back to top