Print this page
19 September 2017

OBAVIJEST korisnicima pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2017. godini

Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16. i 16/17.), pravo na troškove ogrjeva, u iznosu od 950,00 kuna, ostvaruju isključivo korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje Centar za socijalnu skrb Šibenik, a korisnik se za ostvarivanje prava na troškove ogrjeva obraća nadležnoj jedinici lokalne samouprave, odnosno u konkretnom slučaju, Općini Pirovac. 

Stoga, pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade da zaključno do dana 10. listopada 2017. godine u Općini Pirovac, Zagrebačka 23, Pirovac, podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2017. godini. Uz zahtjev se obvezno prilažu:

- preslika rješenja/potvrde o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
- preslika osobne iskaznice,
- pisana izjava korisnika da se u kući/stanu grije na drva. 

Nepotpuni zahtjevi se neće uvažiti od strane Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko-kninske županije, koji osigurava financijska sredstva za isplatu navedene pomoći.  

Klasa: 551-08/17-01/01
Urbroj: 2182/11-03-17-2
Pirovac, 6. rujna 2017.

OPĆINA PIROVAC

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Gulam, bacc. oec., v. r.

 

PREUZMITE DOKUMENTACIJU