15 June 2017

O B A V I J E S T o korištenju usluga travel lifta i skladištenja plovila na kopnu za domicilno stanovništvo

Obavještavaju se vlasnici plovila, koji imaju prebivalište na području Općine Pirovac, o uvjetima i načinu korištenja usluga travel lifta i skladištenja plovila na kopnu (do 3 dana) u okviru prostora pirovačke marine, prema povlaštenim uvjetima, kako slijedi:

Za korištenje prethodno navedenih usluga po povlaštenim uvjetima, vlasnici plovila dužni su se prijaviti u prostorijama Općine Pirovac, Zagrebačka 23, Pirovac, svaki radni rad u vremenu od 7,30 – 10,30 sati odnosno od 11,30 – 14,30 sati.

Prilikom prijave, vlasnik plovila je obvezan predočiti sljedeću dokumentaciju: 
- osobnu iskaznicu, 
- knjižicu plovila kojom dokazuje da je isključivi vlasnik odnosnog plovila.

U protivnom, vlasnik plovila neće moći koristiti navedene usluge po povlaštenim uvjetima.

Vlasnik plovila može koristiti i samu jednu od ponuđenih usluga Marine Pirovac d.o.o. (npr. uslugu podizanja/spuštanja plovila bez pranja i skladištenja plovila).

 

Back to top