Print this page
23 May 2017

OBAVIJEST o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Sukladno objavljenom Oglasu za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pirovac, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

OBAVIJEST
o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju koji će se provesti dana 29. svibnja 2017. godine (ponedjeljak), u prostorijama Općine Pirovac, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac, prema sljedećem rasporedu:
I. Pisano testiranje – početak u 9 sati.
II. Intervju – početak u 12 sati.
Kandidat je dužan ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu kako bi se utvrdio identitet istog.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti njihovu koncentraciju.
Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila, biti će udaljen s pisanog testiranja, a njegov rezultat se neće priznati.

Pisani test sastojat će se od 12 pitanja. Broj točnih odgovora bit će podijeljen s 1,20 što će u konačnici (zaokruženo na dvije decimale) dati broj bodova postignutih na pisanom testiranju (od 1 do 10). Vrijeme trajanja pisanog testiranja: 30 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja. Zbroj bodova koji će biti dodijeljen pojedinom kandidatu na intervjuu, bit će podijeljen s 3 što će u konačnici (zaokruženo na dvije decimale) dati broj bodova postignutih na intervjuu (od 1 do 10).

Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Kandidati koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave i koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa:
- Ana Brković, Pirovačke satnije 5, Pirovac,
- Antonija Vuković, Augusta Šenoe 3A, Pirovac,
- Dea-Dolores Rukavina, Škriline 10, Pirovac,
- Ana Vlahov, Križine 8, Tribunj.

KLASA: 112-03/17-01/01
URBROJ: 2182/11-04-17-17
Pirovac, 18. svibnja 2017.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

PREDSJEDNIK
Ante Čubrić, dipl. oec., v. r.