Print this page
08 May 2017

Krenuli radovi na obnovi župne crkve Gospe Karmelske

Općina Pirovac ovog proljeća raspisala je javnu nabavu za izvođača radova na projektu sanacije Crkve Gospe Karmelske smještenoj u kulturno-povijesnoj jezgri Pirovca.
Ukupna vrijednost radova koje je će se izvesti na sanaciji crkve je oko milijun kuna, a sredstva osim općine osiguralo je i Ministarstvo kulture i to 120 tisuća kuna. Radove izvodi zagrebačka tvrtka Ranus d.o.o..

Projekt cjelokupne obnove, uz suglasnost župnika Gospe Karmelske, pokrenut još u jesen 2013. godine kao jedan od prvih projekata ove nove općinske uprave. Trebalo je prvo pripremiti svu potrebnu dokumentaciju i prva sredstva od Ministarstva kulture dobivena su 2014.godine za izradu konzervatorskog elaborata, kao neophodnoj podlozi za buduće projektno rješenje obnove i rekonstrukcije crkve. Na novom javnom pozivu resornog ministarstva za 2015. godinu Općina Pirovac je kandidirala izradu izvedbenog projekta sanacije koji je podrazumijevalo izradu arhitektonsko izvedbenog projekta s detaljnim prikazom obnove, rekonstrukcije i sanacije zidova, vanjskih otvora, poda, stropa, galerije, krova, stolarije, oltara i zvonika , te troškovnik radova.

„Uistinu smo zadovoljni da su radovi na sanaciji unutrašnjosti crkve Gospe Karmelske konačno krenuli čime zatečeno trošno stanje i otpadanje žbuke odlazi u povijest, a i spriječiti ćemo da naša crkva izgubi status kulturnog dobra. Pokretanjem projekta još jednom iskazujemo i brigu za našu kulturno-povijesnu i sakralnu baštinu, a želim i zahvaliti našem župniku Hrvoju Kolaku koji je imao povjerenja u Općinu Pirovac oko realizacije ovog važnog projekta.", rekao je načelnik Ivan Gulam.