08 May 2017

Krenuli radovi na obnovi župne crkve Gospe Karmelske

Općina Pirovac ovog proljeća raspisala je javnu nabavu za izvođača radova na projektu sanacije Crkve Gospe Karmelske smještenoj u kulturno-povijesnoj jezgri Pirovca.
Ukupna vrijednost radova koje je će se izvesti na sanaciji crkve je oko milijun kuna, a sredstva osim općine osiguralo je i Ministarstvo kulture i to 120 tisuća kuna. Radove izvodi zagrebačka tvrtka Ranus d.o.o..

Projekt cjelokupne obnove, uz suglasnost župnika Gospe Karmelske, pokrenut još u jesen 2013. godine kao jedan od prvih projekata ove nove općinske uprave. Trebalo je prvo pripremiti svu potrebnu dokumentaciju i prva sredstva od Ministarstva kulture dobivena su 2014.godine za izradu konzervatorskog elaborata, kao neophodnoj podlozi za buduće projektno rješenje obnove i rekonstrukcije crkve. Na novom javnom pozivu resornog ministarstva za 2015. godinu Općina Pirovac je kandidirala izradu izvedbenog projekta sanacije koji je podrazumijevalo izradu arhitektonsko izvedbenog projekta s detaljnim prikazom obnove, rekonstrukcije i sanacije zidova, vanjskih otvora, poda, stropa, galerije, krova, stolarije, oltara i zvonika , te troškovnik radova.

„Uistinu smo zadovoljni da su radovi na sanaciji unutrašnjosti crkve Gospe Karmelske konačno krenuli čime zatečeno trošno stanje i otpadanje žbuke odlazi u povijest, a i spriječiti ćemo da naša crkva izgubi status kulturnog dobra. Pokretanjem projekta još jednom iskazujemo i brigu za našu kulturno-povijesnu i sakralnu baštinu, a želim i zahvaliti našem župniku Hrvoju Kolaku koji je imao povjerenja u Općinu Pirovac oko realizacije ovog važnog projekta.", rekao je načelnik Ivan Gulam.

Back to top