08 May 2017

Proglašena elementarna nepogoda za područje Općine Pirovac

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N/N broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (N/N broj 73/97 i 174/04) i članka 50. Statuta Šibensko - kninske županije župan Šibensko - kninske županije dana 05. svibnja 2017. donosi Odluku o proglašenju elementarne nepogode.

Elementarnu nepogodu možete prijaviti povjerenstvu Općine Pirovac na sljedećem obrascu:

Prijave se vrše najkasnije do četvrtka, 11. svibnja 2017. do 15.00h

Back to top