19 December 2016

Izdano svih 7 lokacijskih dozvola za sustav odvodnje Pirovac-Tisno-Jezera!

Ishodovanjem svih sedam lokacijskih dozvola projekt odvodnje na području naše općine konačno prestaje biti samo želja i konstantno predizborno obećanje. Ovo je najveći infrastrukturni projekt koji će se ikad realizirati na području Općine Pirovac i ključan za daljnji razvitak turizma kao glavne gospodarske grane.

Ponosan sam što smo nakon godina priča i obećanja ovaj projekt u suradnji sa susjednom općinom Tisnom, Vodovodom i odvodnjom Šibenik kao nositeljem projekta, Hrvatskim vodama, konzultantima i projektantima doveli u ovu fazu realizacije. Imamo informaciju i da je glavni projekt pri završetku i u idućoj godini projekt će vjerujem biti predan na ishodovanje građevinske dozvole, a time smo na korak i do početka samih građevinskih radova procijenjenih na 280 milijuna kuna, rekao je načelnik Ivan Gulam.
Stanje projektne dokumentacije:

1. REKONSTRUKCIJA DIJELA GLAVNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA DO VS TISNO
- Ishođena pravomoćna lokacijska dozvola.
- Dostavljeni glavni projekti.
- Ishođene potvrde glavnog projekta
- Izrađen elaborat nepotpunog izvlaštenja za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

2. ODVODNJA I VODOOPSKRBA NASELJA PIROVAC
- Ishođena pravomoćna lokacijska dozvola
- Izrađuje se glavni projekt, revidirana radna verzija
- Izrađen elaborat nepotpunog izvlaštenja za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

3. ODVODNJA I VODOOPSKRBA NASELJA TISNO
- Ishođena ne pravomoćna lokacijska dozvola
- Izrađuje se glavni projekt, revidirana radna verzija
- Izrađen elaborat nepotpunog izvlaštenja za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

4. ODVODNJA I VODOOPSKRBA NASELJA JEZERA
- Ishođena pravomoćna lokacijska dozvola
- Izrađuje se glavni projekt, revidirana radna verzija
- Izrađen elaborat nepotpunog izvlaštenja za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

5. PODMORSKI MEĐUMJESNI TLAČNI KANALIZACIJSKI CJEVOVODI
- Ishođena pravomoćna lokacijska dozvola
- Izrađuje se glavni projekt, još nije poslana radna verzija na revidiranje
- Izrađen elaborat nepotpunog izvlaštenja za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

6. PODMORSKI ISPUST
- Ishođena ne pravomoćna lokacijska dozvola
- Izrađen elaborat nepotpunog izvlaštenja za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

7. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA P-T-J
- Ishođena ne pravomoćna lokacijska dozvola

Projekti pod rednim brojem 6. i 7. bit će ugovoreni po žutoj FIDIC knjizi, prema kojem je dužnost izvođača radova da izradi glavni projekt i ishoduje građevinsku dozvolu, stoga izrada glavnog projekta trenutno nije ugovorena i ne izrađuje se.
Do kraja veljače 2017. godine planirano je i da se dostave svi glavni projekti.

Back to top