Print this page
07 October 2016

OBAVIJEST o provedbi postupka imenovanja sudaca porotnika

Obavještavaju se svi zainteresirani žitelji Općine Pirovac da se mogu prijaviti za kandidata za imenovanje sudaca porotnika, kako slijedi:

- sudac porotnik u Županijskom sudu u Šibeniku.

Zainteresirani se mogu prijaviti u općinskoj upravi, svaki radni dan u vremenu od 8 – 10,30 i 11 – 14 sati, zaključno do 1. studenoga 2016. godine.

Sudac porotnik ne bi smio biti član političke stranke, niti se baviti političkom djelatnošću. S obzirom da treba imenovati i suce porotnike za mladež zainteresirani kandidati bi trebali imati iskustva u stručnom odgojnom radu s mladima.

Sukladno članku 119. stavku 1. Zakona o sudovima («Narodne novine», broj 28/13., 33/15., 82/15. i 82/16.), suce porotnike predlaže Općinsko vijeće, a potvrđuje ih Županijska skupština Šibensko-kninske županije.

KLASA: 119-01/16-01/04
URBROJ: 2182/11-03-16-2
Pirovac, 7. listopada 2016.

OPĆINA PIROVAC

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Gulam, bacc. oec., v. r.