Print this page
08 September 2016

OBAVIJEST korisnicima pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2016. godini

Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine", broj 157/13., 152/14., 99/15. i 52/16.), pravo na troškove ogrjeva, u iznosu od 950,00 kuna, ostvaruju isključivo korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje Centar za socijalnu skrb Šibenik, a korisnik se za ostvarivanje prava na troškove ogrjeva obraća nadležnoj jedinici lokalne samouprave, odnosno u konkretnom slučaju, Općini Pirovac.

Stoga, pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade da zaključno do dana 1. listopada 2016. godine u Općini Pirovac, Zagrebačka 23, Pirovac, podnesu pismeni zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2016. godini. Uz zahtjev se obvezno prilažu:
- preslika Rješenja o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
- preslika osobne iskaznice,
- pisana izjava korisnika da se u kući/stanu grije na drva.

Nepotpuni zahtjevi se neće uvažiti od strane Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko-kninske županije, koji osigurava financijska sredstva za isplatu navedene pomoći.

PREUZMITE DOKUMENTACIJU