Print this page
24 June 2016

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dodijelilo 70 tisuća kuna za nabavku pontona

Sukladno prijavi na natječaj Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dodijelilo je Općini Pirovac 70.000,00kn za nabavku pontona kako bi se nastavilo sa uređenjem lučkog područja i osigurali novi vezovi.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 17. lipnja za financiranje ukupno 232 projekta namijenjenih poticanju razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2016. godinu.

Na javni poziv Ministarstva za dodjelom kapitalnih pomoći gradovima i općinama koji je objavljen 02. svibnja 2016. stiglo je preko 700 zahtjeva gradova i općina.

Pod poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda smatraju se sve aktivnosti koje će potaknuti ili pridonijeti boljem obavljanju određenih komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga (u kvalitativnom i kvantitativnom smislu), a koje će pridonijeti većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave.