Print this page
10 June 2016

Dobivena LOKACIJSKA DOZVOLA za izgradnju novog dječjeg vrtića sa jaslicama

Općina Pirovac zaprimila je LOKACIJSKU DOZVOLU za izgradnju novog dječjeg vrtića sa jaslicama.

U prošloj godini u suradnji sa šibenskom tvrtkom 25,4mm d.o.o. izrađena je projektna dokumentacija vrijedna 150 tisuća kuna, a u tekućoj godini osigurana su nova sredstva tj. 450 tisuća kuna za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Projekt se planira aplicirati za sredstva EU, a potpisan je već i ugovor sa AZRA-om (Razvojnom agencijom Varaždinske županije) koja će izraditi aplikaciju.
„Zadovoljni smo što smo nakon godina priča konačno pokrenuli sa mrtve točke i ovaj iznimno važan projekt. Izgradnjom i opremanjem ovog dječjeg vrtića s jaslicama Pirovac će dobiti jednu od najmodernijih ustanova tog tipa u RH, a svi mladi još jedan signal za zasnivanje obitelji.", rekao je načelnik Ivan Gulam.