Print this page
25 May 2016

JAVNI POZIV za uključivanje djece u program predškole

U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnog pedagoškog standarda i Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole, dječji vrtić „Mendula" upućuje javni poziv za uključivanje djece u program predškole.

Program predškole je 31.08.2014. postao obvezan za svu djecu u godine prije polaska u osnovnu školu.

Ovaj poziv odnosi se na roditelje/skrbnike čija djeca nisu polaznici dječjeg vrtića, a iduće će školske godnine krenuti u privi razred osnovne škole.

Sa djecom navedene dobi koja su već polaznici vrtića, sadržaj programa predškole provodi se u sklopu redovitog programa.

Radi prikupljanja podataka o djeci obveznicima, molimo roditelje/skrbnike da se ovisno o prebivalištu osobno jave u dječji vrtić „Mendula" u Pirovac.

Roditelji su dužni:

1. Ishodovati liječničko uvjerenje za dijete prije uključivanja djece u program predškole
2. Popuniti i potpisati prijavu za upis u predškolsku ustanovu.

U Pirovcu, 23.05.2016.

Ravnateljica:
Miranda Paić