Print this page
25 May 2016

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu UPU-a Miran

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13.) Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran ("Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije", 8/15.) i članka 47. stavka 3. Statuta Općine Pirovac ("Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije", broj 5/13.), općinski načelnik Općine Pirovac donosi

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke
zone Miran za javnu raspravu


Preuzmite dokument