Print this page
23 November 2015

Završen Glavni projekt energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Općine Pirovac

Tvrtka Tim-projekt d.o.o. završila je i predala Glavni projekt energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete čime su se stekle mogućnosti da Općina Pirovac nastavi za zamjenom javne rasvjete i time ostvari značajne uštede u potrošnji električne energije, ali i na održavanju.

Projektom su svi stupovi označeni, numerirani i kategorizirani te su dane smjernice za uspostavljanje učinkovitijeg sustava upravljanja javnom rasvjetom.
Izradu projekta vrijednog 62 tisuće kuna sufinancirali su Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstvo gospodarstva.

„Nakon što nas je FZOEU već ranije financijski pratio u izradi energetskog pregleda sustava javne rasvjete završetkom ove projektne dokumentacije u idućoj godini konačno dolazimo u priliku za sufinanciranje investicijskog projekta rekonstrukcije/izgradnje ekoloških i energetski učinkovitih sustava javne rasvjete za što od FZOEU-a možemo dobiti više od miljun kuna. Kao općina potpisnik Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) upravo to i planiramo u idućim godinama kako bismo smanjili emisiju CO2 i naravno financijske troškove.", rekao je načelnik Ivan Gulam.