Print this page
07 October 2015

LAG-u More 249 odobreno 413.000,00 kuna

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 01. listopada donijela je Odluku o dodjeli sredstava Lokalnoj akcijskoj grupi „More 249“ za Podmjeru 19.1. »Pripremna pomoć « – provedbu tipa operacije 19.1.1. “Pripremna pomoć“. Sredstva su namijenjena za izradu lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „More 249“ te pokriće troškova tekućeg poslovanja.

Ova sredstva javne potpore u iznosu od 413.000,00 kn osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela, dok intenzitet javne potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

U slijedećih šest mjeseci slijedi izrada LRS, organiziranje niza radionica sa svrhom  animiranja i uključivanja lokanog stanovništva kako bi se osigurao prolaz na podmjeru 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“. Projekti koji budu u skladu sa LRS moći će se direktno financirati iz navedene mjere.

„Kao prvo, želio bih se zahvaliti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ministarstvu poljoprivrede i ministru Jakovini, na dodijeljenim sredstvima. Pred nama je dugotrajan  proces izrade ovog važnog dokumenta koji će biti nit vodilja za sve daljnje projekte u mjeri ruralnog razvoja, a samu strategiju moramo shvatiti kao bazu prihvatljivih projekata. Ljudi koji žive na području LAG-a znaju najbolje što im treba, stoga koristim ovu priliku i da pozovem sve koji imaju projektnu ideju ili već pripremljen projekt  da nas kontaktiraju kako bi njihov projekt uvrstili u strategiju i time ga učinili prihvatljivim za dobivanje sredstava iz fondova EU. Dobivenim sredstvima, LAG More249 organizirat će i brojne edukacije za članove Lag-a ali i za ostalo stanovništvo te prezentirati ulogu LAG-a u društvenoj zajednici.“, kazao je predsjednik Lag-a More249 i zamjenik načelnika Općine Pirovac Ante Čubrić.