25 September 2015

Na izbornoj Skupštini Lag-a More249 izabrano novo vodstvo

U Gradskoj vijećnici Grada Vodica održana je 3. redovna i 1. Izborna skupština LAG-a More 249. Na mandat od dvije godine Skupština LAG-a More 249 ponovno je jednoglasno izabrala dosadašnjih 13 članova Upravnog odbora te dva nova člana Nadzornog odbora od ukupno pet.

Dosadašnja predsjednica LAG-a Jadranka Bolanča, nije se ponovno kandidirala te je za novog predsjednika izabran Ante Čubrić, zamjenik načelnika Općine Pirovac, a za zamjenicu predsjednika reizabrana je Ivona Jadrić, izvršna direktorica udruge Argonauta iz Murtera. 

“Prije svega želim se zahvaliti Skupštini LAG-a na ukazanom povjerenju. Znamo da nas u nadolazećem razdoblju čeka jako puno posla, a sam LAG se od početka bori s "porođajnim mukama". Vrijeme je da stvari polako krenu funkcionirati čime je odgovornost još i veća. Trenutno čekamo rezultate u okviru podmjere 19.1. - pripremna pomoć za Lokalne akcijske grupe iz koje će se financirati izrada Lokalne razvojne strategije i tekući troškovi LAG-a, a nakon toga slijede natječaji iz podmjere 19.2 i 19.3. kojom LAG dobiva daleko veće ovlasti. To konkretno znači kako će Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) za svoja područja samostalno preporučivati, a potom i odabirati prioritetne projekte i programe, te ih potom upućivati na direktna financiranja.

Na nama je i da se uvođenjem tzv. CLLD metodologije kao mehanizma za uključivanje partnera na lokalnoj razini aktivnije uključe svi dionici LAG-a u svrhu izrade Lokalne razvojne strategije kao temeljnog dokumenta za ruralni razvoj koja će objedinjavati cijelo područje LAG-a, priobalne i otočne općine, gradove i naselja na području Šibensko-kninske županije, a čiji izrađivač je odabran na zadnjoj sjednici Upravnog odbora. Trudit ćemo se aktivirati naše članove i koristiti mogućnosti edukacija kako članova tako i svih stanovnika o prilikama koje nam se pružaju u narednom razdoblju, ne samo kroz navedene mjere već i mnoge druge koje će uslijediti na području ruralnog razvoja.“ kazali su predsjednik i dopredsjednica LAG-a More249.

Back to top