09 July 2015

Rast prihoda pirovačkog proračuna za prvih 6 mjeseci 22 posto!

Ukupni proračunski prihodi za prvo polugodište 2015. godine zabilježili su povećanje od 21,72% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvareni su u iznosu od 3.539.337,00 kuna. 

Preneseni višak poslovanja iz prethodne godine iznosi 1.251.797,00 kuna. Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.573.069,00 kuna.

Back to top