Print this page
18 June 2015

Održan 4. susret pjevačkih zborova - Večer zborskih obrada zabavne glazbe

Pjevački zbor „Sveti Juraj" Pirovac osnovan je 1995. godine na stoljetnoj tradiciji i kontinuitetu kulturno – umjetničkog amaterizma u mjestu. Današnji zbor plod je truda i ljubavi prema pjevanju svih njegovih bivših i sadašnjih članova i predstavlja jedan od kulturnih simbola Pirovca. Uvijek je bio otvoren prema stvaralačkom okupljanju, doprinoseći ideji da glazba obogaćuje život.

Sve je počelo prije tri godine, kada je pjevački zbor u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Pirovac inicirao i organizirao 1. Susret zborova 2012. godine, a na susretu su nastupala 4 zbora. 2013. godine nastupa 8 zborova kao i godinu poslije. 

Ove godine pjevački zbor „Sveti Juraj" Pirovac, u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Pirovac, točnije 06. lipnja 2015. godine, organizirao je već 4. Susret pjevačkih zborova – Večer zborskih obrada zabavne glazbe.  

Od zborova su nastupili: HPD "Petar Berislavić" iz Trogira, GPZ "Makarska" iz Makarske, HPD "Bijaćka vila" iz Kaštela, PZ "Sveti Roko" iz Zatona, GŠ Ivana pl. Lukačića iz Šibenika, PZ "Chorus Carolostadien" iz Karlovca, PZ "Lira" iz Vodica i domaćini PZ "Sveti Juraj" iz Pirovca.

"Cilj ove večeri je druženje i razmjena iskustava među glazbenim amaterima, kao i prezentacija i promoviranje kvalitete kojoj svaki zbor teži u svom radu. Ovaj susret je ujedno i potvrda našeg dugogodišnjeg rada i poticaj cjelokupnoj lokalnoj zajednici za razvoj talenata i veći interes za kulturu i umjetnost, a dodatni motiv je kreiranje kvalitetnog turističkog proizvoda za kojeg već sada možemo reći da postaje tradicionalan.", kazao je predsjednik zbora Denis Moguš.