16 June 2015

Dječji vrtić Mendula Pirovac objavio listu primljene djece za pedagošku godinu 2015./2016.

Lista primljene djece je na oglasnoj ploči u predsoblju vrtića. Ugovori se potpisuju u prostorijama vrtića (uz predočenje potvrde o izvršenom sistematskom pregledu djeteta i zdravstvenu dokumentaciju o eventualnoj bolesti ili smetnje u razvoju djeteta) u periodu od 16. lipnja do 30. lipnja 2015. godine. 

 Izvješće udruga građana za 2017. godinu 

   
Back to top