05 June 2015

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu UPU zone Torine

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Torine provedena je u periodu od 26. ožujka 2015. godine do 24. travnja 2015. godine. 

Javni uvid u Prijedlog UPU Torine počeo je dana 26. ožujka 2015. godine, a završio dana 24. travnja 2015. godine. Tijekom javnog uvida tekstualni i grafički dio elaborata Prijedloga UPU Torine bio je izložen u prostorijama Općine Pirovac, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac (dvorana za sastanke), svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati. Uvid u Prijedlog UPU Torine bio je moguć i na službenoj internetskoj stranici Općine Pirovac: www.pirovac.hr. 


IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Torine možete preuzeti na sljedećem linku: 

Back to top