22 May 2015

Odobreno 25 tisuća kuna od FZOEU-s za projekt „Izrada glavnog projekta i projekta postojećeg stanja javne rasvjete Općine Pirovac.“

Općini Pirovac odobrena su sredstva u visini 40% opravdanih troškova investicije, a najviše u iznosu do 25.000,00 kuna za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije javne rasvjete za projekt „Izrada glavnog projekta i projekta postojeg stanja javne rasvjete Općine Pirovac". 

Ukupna procijenjena vrijednost investicije izrade projektne dokumentacije iznosi 62.500,00 kuna. 

„Nakon što nas je FZOEU već ranije financijski pratio u izradi energetskog pregleda sustava javne rasvjete završetkom ove projektne dokumentacije u idućoj godini konačno dolazimo u priliku za sufinanciranje investicijskog projekta rekonstrukcije/izgradnje ekoloških i energetski učinkovitih sustava javne rasvjete za što od FZOEU-a možemo dobiti do 1,4 miljuna kuna. Kao općina potpisnik Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) upravo to i planiramo u idućoj godini kako bismo smanjili emisiju CO2 i naravno financijske troškove.", rekao je načelnik Ivan Gulam.

Back to top