Print this page
30 March 2015

Općina Pirovac dobila bespovratno 190 tisuća kuna za izradu ukupne dokumentacije obnove Župne crkve Gospe od Karmela i za Staru školu

Crkva Gospe od Karmela župna je crkva smještena u središnjem dijelu zaštičene kulturno povijesne cjeline Pirovac. Prvobitnu građevinu podigla je obitelj Draganić Vrančić 1506. a sadašnji izgled crkve je iz 18. stoljeća. 

Obzirom na funkciju i status sadašnje stanje crkve Gospe od Karmela ispod svake je razine. Unutrašnjost građevine sustavno uništava sol koja se nalazi u žbuci i prikuplja vlagu. Potrebna je kompletna sanacija unutrašnjeg prostora. Na vanjskim kao i na unutrašnjim djelovima crkve utvrđene su nestručne intervencije. Postoji opasnost da građevina trajno i nepopravljivo izmijeni izvorni izgled, odnosno da status kulturnog dobra postane upitan.

Tijekom 2014. godine Općina Pirovac izradila je također uz pomoć Ministarstva kulture konzervatorski elaborat crkve Gospe od Karmela. Isti je obuhvatio: - Arhitektonsko i geodetsko terensko snimanje, - Arhitektonski projekt postojećeg stanja, - Povijesni elaborat crkve i - Konzervatorske smjernice. U okviru Javnih potreba u kulturi za tekuću godinu financirati će se izrada izvedbenog projekta sanacije crkve (unutarnjih zidova, poda, žbuke, zidova, poda uz oltar), a podrazumijeva izradu: a/ Arhitektonsko izvedbenog projekta b/ Detalja zahvata sanacije c/ Troškovnika radova sanacije.

Projekt uređenja Stare škole u samom centru mjesta kao dio kulturno-povijesne cjeline Pirovca također ide dalje.
Stara škola je zgrada u okviru zaštićene povijesne cjeline naselja Pirovac. Izgrađena je 1885. godine kao škola za muške. Građena je u autohtonom dalmatinskom stilu (kamena gradnja). U izvornom obliku zgrada je imala prizemlje i dva kata, što je razvidno iz rasporeda prozorskih okana na fasadi.

Uz vlastita sredstva i sufinancirana sredstva Ministarstva kulture tijekom prošle godine izvedeni su radovi rekonstrukcije krovišta zgrade. Logičan slijed, a obzirom na starost zgrade, čini ispitivanje njene stabilnosti te nastavak izrade izvedbene dokumentacije. U tom smislu ovaj program obuhvaća: - ispitivanje konstruktivne stabilnosti postojeće građevine - izradu izvedbenog projekta konstruktivne sanacije, a zatim izradu: - potrebnih podloga za izradu glavnog projekta, - izradu glavnog projekta (projekt arhitekture, konstrukcije, instalacija, elaborat toplinske zaštite i uštede energije, elaborat zaštite od buke i vibracija, elaborat zaštite od požara i zaštite na radu) - troškovnik građevinsko obrtničkih radova.

„Ukupno za izradu projekata obnove Župne crkve Gospe od Karmela i Stare škole Ministarstvo kulture RH-a odobrilo nam je novih 190 tisuća kuna što je i 100% potrebnih sredstava za ova dva zahvata. Zahvaljujem im se na prepoznavanju potreba naše općine i mještana tj. na odobrenim sredstvima koja nam mnogo znače, a vjerujem da će nas pratiti i u idućoj godini kada na red prema gotovim projektima dolazi sama obnova Stare škole i iznimno nam važne Župne crkve Gospe od Karmela.", rekao je načelnik Ivan Gulam.