Print this page
27 February 2015

Dobiveno 150 tisuća kuna za Staru rivu

Sporazum o zajedničkom financiranju na pomorskom dobru za 2015. godinu potpisan je u srijedu 25. veljače u Šibeniku. Prema odluci župana Šibensko-kninske županije u 2015. godini planirani izdaci za sanaciju pomorskog dobra u iznosu od 1.5 milijuna kuna raspoređeni su gradovima i općinama županije. 

Od navedenog iznosa Općina Pirovac će dobivena bespovratna sredstva od 150.000,00 kn iskoristiti će za sanaciju kamenog dijela Stare rive u Pirovcu što će biti dostatno za uređenje 55 metara bračkim kamenom. 

„Zahvaljujem se županu što je prepoznao i uvažio naš zahtjev za nastavkom uređenje pirovačke Stare rive. Ovim ugovorom nastavlja se pirovački razvoj na moru uz porat i marinu koji se također grade. Iako osigurana sredstva nisu dostatna za ukupno uređenje ne odustajemo od ideje da imamo uređen lungo mare od Stare rive do Marine Pirovac i radove ćemo nastaviti i u idućoj godini."