30 January 2015

Počela II. faza izgradnje Marine Pirovac

Nakon prve faze izgradnje Marine Pirovac tijekom 2014. godine napravljen je kompletni obalni dio zahvata i pontonski gatovi, a proteklog tjedna krenula i druga faza. 

Marina bi s radom trebala početi ove godine jer je u planu ishođenje uporabne dozvole nakon završetka druge faze (praktički će osim zgrade marine sve drugo biti završeno). Možemo zaključiti da sve ide prema planu i da će tvrtka Adriatic charter d.o.o. sve odraditi na zadovoljstvo svih mještana i gostiju Pirovca.

Nakon završne treće faze radova koji će se nastaviti ove jeseni odmah nakon turističke sezone izvršit će se dakle svi pomorsko-građevinski radovi na izgradnji primarnog i sekundarnog lukobrana Marine Pirovac, nova obalna linije na budućoj sjevernoj i zapadnoj strani akvatorija marine, građevina s pratećim sadržajem marine, manipultivni i radni plato s dizalicom te urediti zaobalne površine (zelene površine, parkiralište, tri plutajuća gata Marine).

Ukupno će investitor marine u Pirovcu tvrtka Adriatic charter d.o.o. iz Sukošana u ovaj projekt uložiti 72 milijuna kuna. Fiksna vrijednost koncesije u trajanju od 20 godina za Marinu Pirovac iznosi 11,5 milijuna kuna. Marina će imati 200 vezova, a obuhvaća 52.935 m², od čega 11.624 m² kopnene površine i 41.311 m² morske površine.

Ovime se upisujemo kao destinacija u nautičku kartu Hrvatske i nastavljamo razvoj naše općine. Vjerujemo da će osim 30-ak radnih mjesta u samoj marini ona i potaknuti lokalno poduzetništvo i time osigurati perspektivu mladim ljudima.

Back to top