Print this page
16 September 2014

IZVANREDNO IZVJEŠĆE

PREDMET: Pojašnjenje obavijesti javnosti Zavoda za javno zdravstvo Šibensko–kninske županije 

Sukladno dvjema obavijestima: od prije tri dana, te od jutros, slijedi najnovija preporuka o korištenju vode za piće iz vodocrpilišta Jaruga.

Voda za područje grada Šibenika i cijelog "primorskog cjevovoda" ( od Pirovca do Rogoznice, u zaleđu Pokrovnik, Pakovo Selo, Perković, Mirlović Zagora, sva mjesta i naselja), na osnovu kompletiranih nalaza sveobuhvatnih analiza u mjerodavnim laboratorijima Zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba "dr. Andrija Štampar" i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te sukladno preporukama službe za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog zavoda za toksikologiju, može se koristiti za ljudsku uporabu, a za piće se preporuča prethodno prokuhati i taložiti.

Naime, spomenute analize govore da je voda ispravna na metale, BTX i ugljikovodike (nafta), te na pesticide i PAH, čime su analize kompletirane.

Moguće je da mutnoća vode, na pojedinim mjestima bude i dalje pojačana, što ne bi trebalo zabrinjavati, nego se preporuča prije konzumacije prokuhavanje i taloženje.