15 September 2014

Stigli prvi nalazi: voda je dobra za higijenu

Dosad zgotovljeni nalazi u oba zagrebačka Zavoda pokazali da su svi analizirani uzorci ISPRAVNI na metale, BTX i ugljikovodike (nafta). Misljenja su oba Zavoda da se voda moze koristiti za higijenske svrhe! Tijekom dana će se dobiti i nalazi na pesticide i PAH za kompletnu analizu i o tome će ovisiti da li je voda i za piće. 

Župan Goran Pauk je na konferenciji za medije predstavio nalaze o kvaliteti vode pristigle iz Zagreba.

- Voda je dobra za higijenske potrebe, ali jeli dobra za piće, još ne možemo reći. Stigli su nalazi za BTEX i ugljikovodike, koji su povoljni. Danas još moraju stići nalazi za peaticide i pAH, nakon kojih će se znati je li voda dobra za piće- rekao je župan Goran Pauk.

Back to top